De fleste kender til gåsebiller, som man oftest ser i maj/juni, hvor de nærmest kan findes i sværme på store græsarealer og sandede arealer.

Gåsebiller er i familie med oldenborren og er nemme at kende på dens nærmest skinnende og langhårede krop. Selvom disse biller kan være rigtig flotte og interessante, så anses de for at være et stort problem, idet de kan fortære kæmpe græsarealer på forholdsvis kort tid – dette kan især være et problem, hvis det foregår på en fodboldbane. Grunden til at de kan få en hel græsplæne til at visne er på grund af, at de lægger deres æg nede i jorden under græsset. Når æggene klækkes efter ca. 3-6 uger, så kommer der små larver, som næsten udelukkende lever af at spise græssets rødder.

Det kan være rigtig svært at slippe af med gåsebiller og deres larver, idet at de graver sig endnu længere ned når temperaturen falder i oktober og allerede har fortæret alle rødder og efterlader en hel vissen græsplæne. Derfor er det vigtigt at gribe ind tidligt for at få bekæmpet dem, hvis man ønsker at ens græsplæne ikke bliver visse, gul og til sidst uddør. Det kan man læse meget mere om i artiklen her.

Disclaimer