Her i landet er der mange mennesker, der lever lidt på kanten af, hvad der er tilladt. Sådan føler de i hvert fald selv. De er kommet her til for mange år siden. Måske som illegale flygtninge fra grusomme regimer eller fra utrolig fattigdom eller krig. De lever i dag iblandt os. De er gode samfundsborgere. De betaler skat, arbejder, har fået opholds- og arbejdstilladelse. Alligevel, så kigger vi på dem med mistænksomhed. Fordi vi ved, at et eller andet medlem i deres familie er her i landet. Illegalt.
Er der noget, vi ikke bryder os om, så er det illegale handlinger. Men er det i virkeligheden strafbart at huse et familiemedlem, som ikke har opholdstilladelse her i landet? Det kan jo godt tænkes, at konflikten i familiens hjemland ikke er løst endnu. Det kan tænkes, at der stadig er borgerkrig. Det kan tænkes, at der stadig tillades uhyrlige gerninger overfor ganske almindelige mennesker, der bare går på den forkerte side af gaden.

Advokat med speciale

Uden at jeg vil gå ind i en politisk debat om flygtninge, deres rettigheder og pligter, når de opholder sig her i landet, så vil jeg dog vove at sige, at mange af dem har brug for en dygtig advokat. En advokat i strafferet, som kan vejlede dem godt ind til et bedre liv. Og hvorfor lige præcist en advokat i strafferet? Godt spørgsmål. Der er mange specialer – og ligesom for eksempel erstatningsret har advokater med det speciale, har strafferet det også. Jeg vil forsøge at svare på spørgsmålet:
Det er jo sådan, at vi ofte mener, at vi ser, flygtninge udnytter det velfærdssystem, som vi har bygget op. Vi tror, at de ved, at de kan snyde os for nogle skattekroner ved enten at få ekstra overførselsindkomster eller bare ved at tage, hvad de har brug for. Og ja, det sker. Med andre ord mener vi, at de har begået noget kriminelt overfor os – de almindelige borgere.

Sjældent i ond tro

I de fleste tilfælde sker deres handlinger ikke i ond tro. Det sker, fordi de er mennesker – med følelser og længsel. Ligesom vi er. Og de handlingerne sker, fordi de endnu ikke har lært, hvad det indebærer at bo i vores samfund. De har endnu ikke lært at tage ansvar og være en del af det. De har simpelthen ikke lært, at det danske samfund er bygget op på en meget fundamental hjørnesten: Du skal tage hensyn til din nabo.

Derfor har de brug for en strafferetsadvokat. En advokat, som dels kan tale deres sag, men som også kan sørge for at formidle til os, at vi har at gøre med mennesker, der kommer fra en helt anden virkelighed end vores. At vi har at gøre med mennesker, der måske er dybt traumatiserede, fordi de har vandret – På bare fødder – fra Afghanistan til Danmark. De har lidt. De har betalt mange penge for at komme over grænserne for at nå hertil. Og de kender intet til os og vores kultur. Er det så underligt, at de begår forbrydelser? Egentlig ikke. Men de fortjener og har brug for en god advokat i strafferet, når de bliver stillet for retten. Og vi har råd til at betale for det. Basta!

Disclaimer