Det kan for de fleste elever være svært at være med i alle fag, da de fleste har nogle fag, som de foretrækker frem for andre og derfor typisk også har nogle fag, hvor det halter lidt mere.

I de fag man har svært ved, kan mange opleve det som om, at man falder længere og længere bagud, fordi man ikke har samme selvtillid i de forskellige emner. Det kan nemlig være svært at deltage i timerne, hvis man ikke føler at man et tilstrækkeligt fagligt grundlag for det.

For at forhindre at man falder bagud i nogle fag, kan det derfor være en rigtig god ide at søge hjælp ude for skolen for at gøre op med de faglige svage områder, som man måtte have. Det er dog ofte således, at mange forældre til elever ikke har faglig indsigt i det stof, der undervises i skolen. Derfor kan det være en god ide at søge studiehjælp.

Når man modtager studiehjælp, får man nemlig personlig vejledning af personer, som har sat sig ind i det faglige stof, som eleven netop har svært ved. Det kan endvidere være rart for eleven at få dette ekstra fokus, idet der ved klassisk klasseundervisning ikke fokuseres på den enkelte elev, men mere på hele klassen som helhed.

Disclaimer